The Amazing Race Wiki
Advertisement
The Amazing Race Wiki

Gia Bình Trần and Bảo Châu Trần Thị are a team of Co-Workers on The Amazing Race Vietnam 2012.

Profile

Gia Bình

  • Age: 33
  • Connection to teammate: Co-Worker

Bảo Châu

  • Age: 34
  • Connection to teammate: Co-Worker

The Amazing Race Vietnam 2012

Race History

Gia Bình & Bảo Châu's Race History
Episode Leg Destination(s) Detour Choice
(underlined)
Roadblock
Performer
Placement Notes
1 1 Hanoi Phố Giăng Mắc Cửi / Bút Hoa Lưu Truyền Gia Bình 10 of 10
2 2 Hanoi → Hòa Bình Nông Nhàn / Nông Vụ Gia Bình 9 of 10 [1]
3 3 Hòa Bình → Ninh Bình Chơi / Ăn Gia Bình 7 of 10
4 4 Ninh Bình Rừng Rậm / Rừng Thưa Bảo Châu 8 of 9
5 5 Ninh Bình → Da Nang Hoa Tay / Lòng Tay Bảo Châu 6 of 8
6 6 Da Nang → Quang Nam Trang Trải / Trang Trọng Bảo Châu 2 of 7
7 7 Quảng Nam → Thừa Thiên–Huế Thân Ngọc Mình Ngà / Lưng Dài Vai Rộng Bảo Châu 7 of 7
Average 7.00
Legend:
     The team finished in first place
     The team finished in last place and was eliminated from the race
     The team finished in last place in a non-elimination leg
     The team that won The Amazing Race
     The team that crossed the Finish Line second
     The team that crossed the Finish Line third
The team used the Fast Forward pass
ϵ The team used the Express Pass somewhere during the leg
The team used the U-Turn
Recipient of the U-Turn

Notes:
1: Gia Bình & Bảo Châu initially arrived 9th, but were issued a 30-minute penalty for being "marked for elimination" and not arriving 1st. This did not affect their placement.

Trivia

External links

The Amazing Race Vietnam 2012 Teams
VNS1 ChíBìnhHồngLong.jpg
 Gia Bình & Bảo Châu
Co-Workers
VNS1 GiaBìnhBảoChâu.jpg
VNS1 RichieMimi.jpg
VNS1 ThanhThủyMinhThoa.jpg
Advertisement