The Amazing Race Wiki
Advertisement

Nguyễn Phương Ly and Nam Joo Young are a team of Office Workers on The Amazing Race Vietnam 2015.

Profile[]

Source: [1]

The Amazing Race Vietnam 2015[]

Race History[]

Phương Ly & Joo Young's Race History
Episode Leg Destination(s) Detour Choice
(underlined)
Roadblock
Performer
Placement Notes
1 1 Quảng Ninh Bảo Tàng / Thư Viện No Roadblock 7 of 8
2 2 Quảng Ninh → Cao Bằng Sắp Đặt / Uốn Lượn Joo Young 4 of 8
3 3 Cao Bằng → Hà Giang Âm Nhạc / Ẩm Thực Phương Ly 3 of 8 [1]
4 4 Hà Giang → Hanoi Mạo Hiểm / Trí Tuệ Phương Ly 4 of 8
5 5 Hanoi → Laos Đất / Giấy Joo Young 6 of 7
6 6 Laos → Nghe An No Detour Joo Young 3 of 7
7 7 Nghe An → Da Nang → Quang Nam → Da Nang Thủy / Thổ Phương Ly 3 of 6
8 8 Da Nang → Quang Ngai Chế Biến / Đánh Bắt Joo Young 6 of 6 [2]
Average 4.50
Legend:
     The team finished in first place
     The team finished in last place and was eliminated from the race
     The team finished in last place in a non-elimination leg
     The team that won The Amazing Race
     The team that crossed the Finish Line second
     The team that crossed the Finish Line third
ϵ The team used the Express Pass somewhere during the leg
The team used the U-Turn
Recipient of the U-Turn

Notes:
1: Phương Ly failed to complete the Roadblock on leg 3. She and Joo Young received a 2-hour penalty before receiving their next clue
2: Phương Ly and Joo Young failed to complete an additional task in Thoi Loi Mountain , leg 8. they received a 2-hour penalty before receiving their next clue

Post-Race[]

External links[]

References[]

The Amazing Race Vietnam 2015 Teams
VNS4 BăngDiTrangPháp
 Lincoln & Chí Thành
Hotel Manager/Student
VNS4 LincolnChíThành
VNS4 NamThànhHảiBăng
 Ngọc Anh & Nhật Anh
Diving Coaches
VNS4 NgọcAnhNhậtAnh
 Phương Ly & Joo Young
Office Workers
VNS4 PhươngLyJooYoung
 Tim & Anh Đức
Singer/Comedian
VNS4 TimAnhĐức
Advertisement